Accedi
Gruppo Marcora Unitek 1878 S.p.a.
Automotive....
Configuratore guide lineari

Configuratore guide lineari

ACCEDI

Cuscinetti radiali a sfere NKE SERIE 619 Es Z/2Z NKE

SERIE 619 es Z/2Z NKE

 CodiceDescrizioneScheda TecnicaDe [mm]Di [mm]s [mm]Peso [Kg]

12370230

CUSCINETTO NKE 61900-2Z
221060,01

12370478

CUSCINETTO NKE 61902-2Z
281570,01

12370720

CUSCINETTO NKE 61903-2Z
301770,01

12371431

CUSCINETTO NKE 61920-2Z-C3
1401000,83

12372231

CUSCINETTO NKE 61908-2Z
6240120,11

12372594

CUSCINETTO NKE 61906-2Z
47300,05

12375713

CUSCINETTO NKE 61915-2Z
10575160,4

33386169

CUSCINETTO NKE 61905-2Z-C3

94010475

CUSCINETTO NKE 61907-2Z
5535100,074

10140419

CUSCINETTO NKE 61911-2Z

10423983

CUSCINETTO NKE 61902-2Z-C3
281570,01

11942300

CUSCINETTO NKE 61913-2Z
9065130,2

13445115

CUSCINETTO NKE 61904-2Z-C3
372090,036

17146627

CUSCINETTO NKE 61914-2Z
10070160,34

22396198

CUSCINETTO NKE 61904-2Z
372090,036

23423491

CUSCINETTO NKE 61909-2Z
6845120,13

24941807

CUSCINETTO NKE 61922-2Z
150110200,9

25991722

CUSCINETTO NKE 61918-2Z
12590180,6

31241292

CUSCINETTO NKE 61907-2Z-C3
5535100,074

33809523

CUSCINETTO NKE 61915-2Z-C3
10575160,4

35909352

CUSCINETTO NKE 61911-2Z-C3
8055130,21

39572740

CUSCINETTO NKE 61908-2Z-C3
6240120,11

47926810

CUSCINETTO NKE 61901-2Z-C3
241260,01

48395213

CUSCINETTO NKE 61914-2Z-C3

53599540

CUSCINETTO NKE 61916-2Z-C3

62467256

CUSCINETTO NKE 61912-2Z
8560130,19

79107530

CUSCINETTO NKE 61922-2Z-C3

79666421

CUSCINETTO NKE 61910-2Z-C3
7250120,13

80202690

CUSCINETTO NKE 61906-2Z-C3
473090,048

81229981

CUSCINETTO NKE 61910-2Z

82302518

CUSCINETTO NKE 61901-2Z
241260,01

87975247

CUSCINETTO NKE 61916-2Z
11080160,36

93715842

CUSCINETTO NKE 61912-2Z-C3

98920170

CUSCINETTO NKE 61913-2Z-C3

98942792

CUSCINETTO NKE 61909-2Z-C3
6845120,13