Accedi
Gruppo Marcora Unitek 1878 S.p.a.
Automotive....
Configuratore guide lineari

Configuratore guide lineari

ACCEDI

Cuscinetti radiali a sfere NKE SERIE 63 Es Z/2Z NKE

SERIE 63 es Z/2Z NKE

 CodiceDescrizioneScheda TecnicaDe [mm]Di [mm]s [mm]Peso [Kg]

12370767

CUSCINETTO NKE 6300-2Z
35100,05

12370774

CUSCINETTO NKE 6301-2Z
3712120,061

12370776

CUSCINETTO NKE 6303-2Z
4717140,12

12370779

CUSCINETTO NKE 6305-2Z
6225170,25

12370785

CUSCINETTO NKE 6308-2Z
9040230,643

12370787

CUSCINETTO NKE 6309-2Z
10045250,848

12372038

CUSCINETTO NKE 6312-2Z
13060311,73

04880327

CUSCINETTO NKE 6307-2Z-C3
8035210,464

15069931

CUSCINETTO NKE 6307-2Z
8035210,464

54059359

CUSCINETTO NKE 6312-2Z/C3

61416045

CUSCINETTO NKE 6302-2Z
4215130,083

77570887

CUSCINETTO NKE 6308-2Z-C3
9040230,643

81999849

CUSCINETTO NKE 6310-2Z-C3
11050271,09

03762546

CUSCINETTO NKE 6322-2Z-C3

00748536

CUSCINETTO NKE 6301-2Z-C3
3712120,061

09571008

CUSCINETTO NKE 6306-2Z-SS

12698128

CUSCINETTO NKE 6306-2Z
7230190,35

13143909

CUSCINETTO NKE 6320-2Z-C3

15288981

CUSCINETTO NKE 6309-2Z-NR

16852542

CUSCINETTO NKE 6309-2Z-C3
10045250,848

19911796

CUSCINETTO NKE 6321-2Z-C3

24579855

CUSCINETTO NKE 634-2Z
16450,01

29829427

CUSCINETTO NKE 6317-2Z-C3
18085414,27

29897293

CUSCINETTO NKE 6304-2Z
5220150,146

41779020

CUSCINETTO NKE 6324-2Z

43433068

CUSCINETTO NKE 6305-2Z-SS

43946714

CUSCINETTO NKE 6306-2Z-NR

44996629

CUSCINETTO NKE 6305-2Z-NR

48123749

CUSCINETTO NKE 6304-2Z-SS

48660018

CUSCINETTO NKE 6302-2Z-C3
4215130,083

49687310

CUSCINETTO NKE 6304-2Z-NR

51250871

CUSCINETTO NKE 6304-2Z-C3
5220150,146

62195793

CUSCINETTO NKE 6303-2Z-C3
4717140,12

70504619

CUSCINETTO NKE 6307-2Z-NR

74613788

CUSCINETTO NKE 6318-2Z-C3

75240544

CUSCINETTO NKE 6300-2Z-C3
3510110,054

76177349

CUSCINETTO NKE 6318-2Z

77272507

CUSCINETTO NKE 6308-2Z-NR

78322421

CUSCINETTO NKE 6306-2Z-C3
7230190,35

79863360

CUSCINETTO NKE 6311-2Z
12055291,38

82408968

CUSCINETTO NKE 6322-2Z

86117601

CUSCINETTO NKE 6310-2Z
11050271,09

89713124

CUSCINETTO NKE 6319-2Z-C3

89758368

CUSCINETTO NKE 6311-2Z-C3
12055291,38

91790331

CUSCINETTO NKE 6320-2Z
215100477,51

92862866

CUSCINETTO NKE 6315-2Z-C3
16075373,17

94940073

CUSCINETTO NKE 6316-2Z

98558218

CUSCINETTO NKE 6321-2Z

98580841

CUSCINETTO NKE 6317-2Z